Residu Zero

Aquestes mesures per acabar amb els residus abandonats, com ara el sistema de retorn d’envasos, s’emmarquen en la filosofia de Residu Zero, la qual pretén canviar el model i posar al centre de les preses de decisions i de l’acció a la ciutadania. Esta filosofia també defensa reduir els residus, des de la seua generació fins a la seua gestió final, evitant la dependència d’abocadors i incineradores, pels greus impactes associats a aquestes infraestructures.

 

Per aconseguir-ho, cal evitar la generació dels residus des de l’origen, a través de polítiques públiques i empresarials que eliminen els envasos d’un sol ús, però també que afavorisquen l’increment de la vida útil dels productes, fomentant la seua durabilitat, la seua possible reparació, la seua reutilització i, en última instància, el seu reciclatge. S’evitaria així la sola gestió finalista dels residus generats.

 

Residu zero partix de la base que tots els residus són recursos. El sistema actual d’un sol ús desaprofita recursos molt valuosos, contamina les nostres aigües i sòls, i a més exhaureix recursos naturals escassos en molts països. Són problemes que podrien evitar-se a través de mesures residu zero. El sistema de retorn d’envasos s’emmarca dins d’aquesta filosofia, ja que en atorgar valor als residus, la ciutadania comença a apreciar-los com a recurs.