Problemes

Un dels problemes més comuns que afecten la nostra vida quotidiana i al medi ambient és la contaminació causada pels residus abandonats. Les conseqüències són encara pitjors si aquests residus són plàstics, metalls i altres materials que tarden segles en degradar-se i contaminen el nostre entorn, els nostres sòls i la nostra aigua.

 

A la Comunitat Valenciana, com en tants altres llocs, és molt habitual eixir de casa i vore residus als carrers. Però és encara pitjor trobar-nos aquests residus quan eixim d’excursió, bé a l’Albufera, a la platja o a la muntanya o a qualsevol espai natural en el qual volem relaxar-nos i gaudir del paisatge i l’entorn. No obstant això, a cada pas que donem ens topem amb fem. Aquestes deixalles no es recollirà i contaminarà aquestes zones durant anys.

Per tractar de trobar una solució al problema, primer cal analitzar bé la situació. Per aquest motiu Amics de la Terra ha realitzat un estudi en el qual a través de diferents recollides ha identificat, entre altres conclusions, quins són els residus més freqüentment abandonats a la Comunitat Valenciana..

 

En la investigació es demostra que, tant en les recollides efectuades per activistes en diferents entorns de la comunitat com en les restes analitzades pels serveis de neteja viària (escombrat de la ciutat i buidatge de papereres), les llaunes, ampolles de plàstic i ampolles de vidre són les més abundants, superant un terç del total dels residus trobats.

 

El problema principal està en els espais naturals, però també es troba als nostres carrers, ja que els residus que recullen els serveis de neteja viària no es reciclen en la seua majoria perquè prèviament no s’ha fet una correcta separació dels mateixos.

Distribució dels residus recollides:

  • 30-49% (Envasos de beguda: plàstic, metall, vidre i brics)
  • 18-35% (paper i cartró)
  • 4-11% (cel·lulosa sanitària)
  • 3-7% (plàstic en làmina: bosses i altres envasos)
  • 3,6-4,8% (resta de plàstics)
  • 1,4-3% (resta de metalls)

Ens trobem en una situació en què més d’un 70% dels residus no es reciclen. Una mala notícia, ja que aquests residus haurien de ser aprofitats. Estan composats per materials valuosos i escassos. No cal extraure recursos naturals per fabricar més productes quan podem reciclar aquestes deixalles perquè seguisquen sent-nos útils.

 

A més, al problema que suposen aquests residus que contaminen el nostre entorn abandonats en zones urbanes i entorns naturals, o en abocadors i incineradores, , se sumen els impactes de l’extracció de recursos naturals, amb conseqüències nefastes en països no industrialitzats, com ara la contaminació i explotació laboral o a l’acaparament de terres, que priva les persones dels seus mitjans de vida.

 

Per tant, necessitem ser conscients de la magnitud del problema i posar en marxa les mesures necessàries per solucionar-lo.