Actua!

Què pots fer?

  • Dóna suport al sistema de retorn d’envasos
  • Suggereix aquesta exposició i els materials didàctics a algun col.legi
  • Evita productes sobre-envasats
  • Utilitza bosses de tela resistents, carrets o motxilles
  • Compra a granel
  • Utilitza envasos reutilitzables en la mesura del possible
  • Compartix!
Amics de la Terra
Retorna

Recupera el Mediterrani!